Tietoa meistä

Keitä me olemme

Meistä

Keitä me  olemme
Hyvinkään tulkkipalvelu on Hyvinkäällä toimiva perheyritystä. Ammattitulkkien lisäksi riveistämme löytyy myös monipuolisten eri erikoisalojen tekstien kääntämiseen erikoistuneita ammattikääntäjiä.
Hyvinkään tulkkipalvelu on uuden ajan yritys, jossa kohtaavat luovuus ja vastuullisuus. Tulkkiemme ja kääntäjiemme hyvinvointi on meille tärkeää, minkä takia investoimme heidän kehitykseensä tarjoamalla koulutusseminaareja ja kilpailukykyistä korvausta. Luova lähestymistapamme auttaa räätälöimään palvelumme aina asiakkaan erikoistarpeita vastaaviksi.
0%
Tyytyväisyystakuu!
ARVOMME 
Hyvinkään tulkkipalvelun arvoihin kuuluvat tulkin ja kääntäjän ammattiarvot eli eettisyys, puolueettomuus, avuliaisuus, ja vastuullisuus. Tämän lisäksi työtämme viitoittaa tulkkiyhteisön arvot, joita ovat toveruus, oikeudenmukaisuus ja avoimuus, sekä palvelumme laatuun liittyvät täsmällisyys, asiakaslähtöisyys ja ihmisläheisyys.
Työskentelytapa 
Noudatamme työssämme ammattitulkkeja sitovaa ammattisäännöstöä. Sen ovat laatineet ammattitulkkeja edustavat järjestöt: Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto, Käännösalan asiantuntijat KAJ, Suomen Puhevammaisten Tulkit ry, Suomen Viittomakielen Tulkit ry, Suomen kirjoitustulkit ry, Helsingin seudun asioimistulkkikeskus, Keski-Suomen tulkkikeskus, Kuuloliitto ry ja Kuurojen Liitto ry. Ammattisäännöstö on meidän tulkkien itse laatimamme eettinen koodisto, joka ohjaa työtämme ja antaa meille työkaluja toimia vaikeissakin tilanteissa. Säännöstö on luettavissa täältä.
Laatu 

”Hyvä tulkki on kultaakin kalliimpi”, kuuluu alan ehkä tunnetuin mietelause. Tämän väittämän allekirjoittavat varmasti ne, jotka työskentelevät usein tulkin välityksellä. Hyvä tulkki on korvaamaton apu, jonka arvon ymmärrämme usein valitettavasti vasta silloin, kun joudumme toimimaan tätä ilman. Myös käännöksissä laatu on ehdoton kriteeri, sillä käännettäessä emme käännä ainoastaan sanoja vaan ajatuksia, kulttuureja ja jopa eri maailmoja. Laatu on työmme ehdoton kriteeri.