Läsnäolotulkkaus

Luotettava tulkkaus- ja käännöspalvelu

Läsnäolotulkkaus

Läsnäolotulkkaus on paikan päällä tapahtuvaa tulkkausta kunnallis- tai valtionhallinnon viranomaisen ja asiakkaan välillä. Tulkki saapuu paikalle sovittuun aikaan ja tulkkaa osapuolten välisen keskustelun. Paikalla voi tilanteesta riippuen olla myös monta eri asianomaista. Läsnäolotulkkauksen suurin etu on se, että tulkki pystyy välittämään sanojen lisäksi myös tulkattavien ilmeet ja eleet, jolloin riski tulla väärinymmärretyksi on minimaalinen.