Videotulkkauksessa tulkin ja tulkattavien välillä on sekä puhe- että videoyhteys. Videotulkkauksessa yhdistyvät läsnäolotulkkauksen ja puhelintulkkauksen hyödyt. Teknologian kehittyessä online-tulkkaus on yleistynyt.

Videotulkkaus suoritetaan Mirtalk sovelluksen avulla. Tutustu Mirtalk on demand -tulkkaussovellukseen. Maailma ei ole koskaan ollut pienempi!
Tilaa videotulkkaus